Het aantal Dutchbat-veteranen dat een claim heeft ingediend tegen het ministerie van Defensie is opgelopen tot meer dan honderd. Tijdens de Nationale Veteranendag eerder dit jaar gaf minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie toe dat de missie in Srebrenica eigenlijk onuitvoerbaar was. Sindsdien liep het aantal claims verder op tot het huidige aantal.

Schadevergoeding Libanon- en Dutchbat III veteranen

Onze letselschadespecialist Jan-Willem Lenselink staat in totaal ruim tweehonderd veteranen bij. In het voorjaar gaf Defensie aan met belangenbehartigers in gesprek te willen gaan over de afhandeling van de schadevergoeding van Libanon- en Dutchbat III veteranen.

Steeds meer meldingen van letselschade bij DefensieJan Willem Lenselink: “Minister Hennis gaf in een brief (van 24-08-2016) aan dat Defensie wil praten over de afhandeling van ingediende claims die mogelijk overeenkomsten vertonen met zaken waarin de Centrale Raad van Beroep al een uitspraak heeft gedaan. Waar de minister op doelt is niet helemaal duidelijk, maar er wordt ook niet expliciet alleen gesproken over Libanon en Dutchbatt III. Wellicht dat zij ook doelt op andere missies. Ik verwacht op korte termijn hiervoor meer informatie te ontvangen van Defensie.”

Knokken voor rechtvaardigheid

Dutchbat III kreeg in 1995 de opdracht de inwoners van de Bosnische enclave Srebrenica te berschermen. Deze missie mislukte toen Servische troepen de enclave innamen en meer dan 8.300 moslimmannen en -jongens vermoordden.

Dutchbat III is twintig jaar lang verantwoordelijk gehouden voor het falen van de missie, doordat Defensie onvoldoende heeft erkend dat het bataljon op een onuitvoerbare missie is gestuurd. Lenselink: “Defensie is in de voorbereiding, begeleiding en nazorg aan veteranen ernstig tekort geschoten. We blijven daarom knokken voor een rechtvaardige uitkomst. De uitspraak tijdens de Veteranendag door minister Hennis-Plasschaert was hierin een eerste grote stap.”

In de media

Meer over dit onderwerp