Explosieve stijging dreigt de komende jaren

’Meer fietsdoden onder ouderen’

Steeds meer senioren stappen op de fiets. Maar het aantal ongelukken met dodelijke afloop blijft daardoor ook fors stijgen.

Steeds meer senioren stappen op de fiets. Maar het aantal ongelukken met dodelijke afloop blijft daardoor ook fors stijgen.

„Vooral het aandeel 80-plussers dat als fietser overlijdt is flink toegenomen”, stelt onderzoeker Paul Schepers van de SWOV. „Van 12% in 2000 tot 27% in 2019, ofwel: 54 van de in totaal 203 fietsdoden. 60-plussers vormen bijna driekwart (72%) van het totaal aantal slachtoffers en 70-plussers ruim de helft (59%).”

Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar is daarentegen fors afgenomen: van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde (28%) in 2019. Van de circa 13.900 ernstig gewonde fietsers in 2018 was bijna een derde 70 jaar of ouder.

Op- en afstappen

Schepers: „De toename onder de ouderen komt vooral doordat er meer senioren zijn die ook steeds meer en langere afstanden fietsen. Problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels zijn belangrijke redenen dat ouderen relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen. Ook complexe manoeuvres, zoals het links afslaan op een kruising, komen vaak voor als oorzaak van ongevallen.”

Als gevolg van de vergrijzing en de toenemende populariteit van de (elektrische) fiets onder ouderen, zal zonder aanvullende maatregelen het aantal verkeersslachtoffers onder oudere fietsers de komende jaren verder toenemen, verwacht de SWOV. „Er is helaas niet één maatregel om het probleem op te lossen”, meent Schepers. „Het is een combinatie van infrastructurele en voertuigtechnische maatregelen, ondersteund door gerichte educatie en beschermingsmiddelen. Dat kan het voor senioren veiliger maken.”

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANBO zijn niet verrast door de cijfers. „Het aantal ouderen in Nederland groeit snel en daarmee is ook de kans groter dat zij betrokken zijn bij een fietsongeluk”, zegt Bernadet Naber van de ouderenbond in een reactie. „Daarom pleiten wij onder meer voor een cursus bij de aanschaf van een fiets, zeker als het een e-bike betreft.”

bron: telegraaf.nl

foto: 123RF

Fiets en rij voorzichtig; heeft u vragen, bel ons dan op 085 073 550.