In december 2014 heeft Freek Schultz in een interview met Radio 1 gesproken over de gevolgen van de resistente bacterie klebsiella in het Maasstad Ziekenhuis ‘Resistente bacteriën in 2050 groter risico dan kanker‘. Naar aanleiding van een onderzoek in Engeland werd het risico van resistente bacteriën onderzocht en de noodzaak voor het ontwikkelen van een nieuw type antibioticum aangekaart.

Nieuw type antibioticum ontdekt

Het NRC meldt op 7 januari 2014 dat er een nieuw type antibioticum is ontdekt, waarvoor bacteriën minder snel resistent raken. Het gaat om de stof teixobactin en wordt gemaakt door een bacterie die in de aarde leeft. Wetenschappers en onderzoekers uit Boston en Bonn hebben dit bekend gemaakt. Dit antibioticum is van een soort waar bacteriën niet snel ongevoelig voor worden. De stof is alleen nog op muizen getest en kan nog niet gebruikt worden voor mensen. De onderzoekers hopen dat er over twee jaar getest kan worden.

Mogelijk meer varianten antibioticum

Deze stof kan zorgen voor een nieuwe klasse antibioticum en maakt deze vondst uniek. Tijdens het interview op Radio 1 werd al aangegeven dat er sinds 1987 geen nieuwe klasse meer is ontdekt. De manier waarop de stof is ontdekt biedt mogelijkheden om meer varianten van antibiotica te vinden en te ontwikkelen in de toekomst.

De ontdekking van teixobactin kan ervoor gaan zorgen dat bacteriën gedood worden en niet snel zijn werking verliest. Antibioticaresistentie is een van de grootste problemen. De resistentie kan levensbedreigend zijn voor alle zwakke patiënten.

Bron: nrc.nl, 7 januari 2015

Resistente bacterie juridisch perspectief

Vanuit juridisch perspectief is in ons vak (letselschade) vaak de vraag aan de orde of er in een bepaald geval onzorgvuldig en/of verwijtbaar is gehandeld. Wij komen pas in beeld als ‘het kwaad’ al is geschied en reconstrueren dan zo goed mogelijk wat er is gebeurd en wat anders had gemoeten. Overigens niet zelden zorgt dat mede voor meer voorzichtigheid in de toekomst.

De uitbraak van de Klebsiella bacterie (i.h.b. bijzonder Oxa 48 variant; er zijn vele soorten Klebsiella bacteriën) had te maken met het feit dat deze bestand was tegen antibiotica. Men (het ziekenhuis/de microbiologen) heeft toen (veel) te laat geacteerd; men had maatregelen moeten nemen om verdere uitbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Dat had men onvoldoende gedaan en dat leidde tot aansprakelijkheid van de artsen en het ziekenhuis.

Nieuwe bacterie kans kleiner uitbraak resistentie

Op dit moment wordt er een nieuwe antibiotica getest, waarbij het waarschijnlijk is dat bacteriën daartegen niet snel resistent zijn. Met andere woorden, de kans wordt dan kleiner dat een bacterie overleefd. Dan is dus de kans dat een uitbraak, zoals destijds in het Maasstadziekenhuis, zich nog eens voordoet kleiner. Dan zal de situatie dat een ziekenhuis aansprakelijk is vanwege het niet nemen van adequate maatregelen naar aanleiding van een uitbraak ook kleiner worden.

De vraag die echter ook opkomt betreft het volgende:
Kennelijk en waarschijnlijk zijn er in de nabije toekomst steeds meer verschillende vormen van antibiotica beschikbaar, waarbij dan ook nog is gegeven dat de ene vorm beter bacteriën doodt dan de ander. Zou iemand in die toekomst schade oplopen in verband met besmetting met een bacterie in het ziekenhuis, dan is ook de vraag aan de orde of wel de juiste vorm/samenstelling van antibiotica is toegediend.

Alertheid op uitbraak resistente bacterie blijft

Los hiervan is er de verwachting dat de resistentie van bacteriën in de toekomst een probleem zal zijn. Ieder ziekenhuis zal dus alert – en steeds meer – moeten zijn op uitbraken van (toch) resistente bacteriën. Bij iedere schadegeval zal de vraag aan de orde zijn wat het ziekenhuis heeft gedaan om besmetting te voorkomen en of dat gelet op wat het ziekenhuis moest weten, voldoende was, dat wil zeggen, overeenkomstig art. 7: 453 BW, of men de zorg van een goed hulpverlener in acht heeft genomen.