Inmiddels is er in iedere stad wel één te vinden: de escape room, een kamer waarin je met een groepje kunt worden opgesloten en waaruit je binnen 60 minuten moet zien te ontsnappen door middel van aanwijzingen, raadsels en puzzels. De activiteit is spannend en vindt vaak plaats in een donkere ruimte.  En, zoals bij de meeste activiteiten, kan er ook hier wel eens wat mis gaan. Wie is er dan aansprakelijk?

De escape room in een werkomgeving
De activiteit blijkt bij uitstek geschikt voor teambuilding, omdat men – met een tijdslimiet – stevig met elkaar moet samenwerken. Er zijn zelf steeds meer werkgevers die een escape room creëren als trainingsruimte, de zogenaamde serious escape rooms. Zo zijn er escape rooms om BHV-trainingsprincipes onder de knie te krijgen en zijn er escape rooms die helpen bij organisatieveranderingen. Hierdoor wordt de training binnen een handomdraai interactief en een stuk leuker voor de werknemer.

Als het misgaat
Begin dit jaar gebeurde het dat een 63-jarige werknemer tijdens een bedrijfsuitje  deelnam aan een escape room. Hij werd ingedeeld in een groep met tien collega’s. Toen de groep in de laatste ruimte het bijbehorende raadsel en de code had ontcijferd, konden zij een metalen traliehek openen waarachter zich een trap naar beneden bevond. Het ging hier om een trap die bestond uit twee delen, met daartussen een platform. Slechts het bovenste gedeelte had een trapleuning. Tijdens het spel werd een rookmachine gebruikt waardoor de – toch al donkere – ruimte zich had gevuld met mist. Bovendien waren er geluidseffecten en lichtflitsen. De werknemer liep daardoor op de tast de trap af. Zodra de leuning ophield was hij van mening dat hij beneden was terwijl hij zich daadwerkelijk pas op het platform bevond. Hierna is hij van de trap gevallen met een ernstige beenbreuk tot gevolg.

Wie is er aansprakelijk?
De werknemer stelt de exploitant van de escape room aansprakelijk voor zijn letsel. Hij is van mening dat de exploitant een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd en hem niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren. De exploitant is van mening dat hij niet aansprakelijk is omdat alle deelnemers van te voren de algemene voorwaarden hebben ondertekend. De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechter oordeelt dat de rook, geluidseffecten, flitslampen en de te korte armleuning een onveilige situatie hebben gecreëerd. Kortom, de exploitant had meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen en is aansprakelijk voor de geleden schade.

Hoe zit het met de werkgever?
Alhoewel in bovenstaande zaak niet aan de orde, kan ook een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor het letsel wat een werknemer oploopt tijdens een bedrijfsuitje in een escape room. Een werkgever heeft namelijk een zorg- en preventieplicht ten opzichte van zijn werknemers en het werk dat zij uitvoeren. Aangezien een bedrijfsuitje gewoonlijk tijdens werktijd plaatsvindt en veelal ook verplicht is, valt dit onder de normale ‘werkzaamheden’ van de werknemers. Eventueel letsel wat wordt opgelopen tijdens de zogenaamde serious escape room, valt vanzelfsprekend onder de normale werktijd.

Bron: arbowetweter.nl