Sinds 2011 zijn er drie ongevallen gebeurd waarbij drie kinderen letsel opliepen in het attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen. De drie ongevallen vonden plaats bij de attractie El Rio Grande. Het eerste ongeval overkwam het toen 15 jarige meisje Shirley. Deze zomer kreeg een jongen een soortgelijk ongeval, waarna het attractiepark extra maatregelen trof door meer borden met veiligheidsvoorschriften te plaatsen bij de attractie. Dat mocht niet baten, want op 23 juli 2013 liep een 10 jarig meisje ernstig letsel op in deze wildwaterbaan en verloor hierbij haar voet. De attractie is deze week enkele dagen gesloten vanwege het ongeval en nader onderzoek.

Letselschadespecialist Jan Willem Lenselink van Pals Letselschade heeft in 2011 de belangen behartigd van Shirley.

Het ongeval

In de zomer van 2011 zat Shirley met een aantal klasgenootjes in één van de bootjes van de wildwaterbaan. Bij het uitstappen is zij met haar linkervoet in de goot gekomen waar de bootjes omhoog getrokken worden. Zij is hierdoor gevallen en heeft hierdoor letsel aan haar enkel opgelopen. De bewuste ‘goot’ was niet afgedekt, waardoor bezoekers het risico liepen in de goot te stappen. Aan de andere kant was de goot wel afgedekt door een grote rubberen mat. Letselschadespecialist Jan Willem Lenselink van Pals Letselschade heeft kort na het ongeval het attractiepark aansprakelijk gesteld.

Zorgplicht attractiepark

Een attractiepark heeft de zorgplicht om het park en de attractie zo in te richten dat er geen onveilige situaties ontstaan die kunnen leiden tot ongevallen. Bij een attractiepark moet er voldoende toezicht zijn op de naleving van de regels die bij een attractie zijn gesteld. Bij de veiligheidsmaatregelen en het toezicht ging het volgens Pals Letselschade en de ouders van het slachtoffer mis. ‘Aan de andere zijde van de hellingbaan was de goot afgedekt met een rubberen band. Dit is de zijde waar het personeel langs loopt. Indien het pretpark ervoor had gekozen om ook aan de andere zijde van de hellingbaan de goot af te dekken, dan was dit ongeval nooit gebeurd’, aldus Lenselink.

De aansprakelijkheid

Pals Letselschade heeft met de verzekeraar van het attractiepark Walibi lang gediscussieerd over de aansprakelijkheid. Ondanks meerdere verzoeken vanuit Pals Letselschade werd de aansprakelijkheid keer op keer afgewezen. De verzekeraar stelde dat de attractie periodiek gekeurd en akkoord bevonden werd. Daarnaast zou het voor de bezoekers duidelijk zijn waar in- en uitgestapt diende te worden. Op het ontbreken van de genoemde veiligheidsmaatregelen werd echter niet ingegaan. In deze letselschadezaak is er uiteindelijk voor gekozen om met het attractiepark een minnelijke regeling te treffen.

Een woordvoerder van het attractiepark geeft ook nu aan dat alle attracties jaarlijks gekeurd worden door een aangewezen keuringsinstantie TÜV. Na het tweede ongeval hebben ze extra maatregelen getroffen door het plaatsen van borden met veiligheidsvoorschriften.

Het is betreurenswaardig dat er na het ongeval van Shirley nog twee kinderen letsel hebben opgelopen door een ongeval in deze attractie. Er hadden al veel eerder aanpassingen kunnen en moeten worden gedaan om de veiligheid bij deze attractie te vergroten. Het is de zorgplicht van het attractiepark om een veilige situatie te creëren voor haar bezoekers.

Jan-Willem-Lenselink.png

Jan Willem Lenselink
Letselschadespecialist