In verband met een oldtimer festival waren er veel bezoekers te Hoornsterzwaag. Een gezin uit Winsum is aangereden toen ze langs de weg liepen door een twintigjarige automobilist. De vader is overleden.

Verhoogd risico

Dit afschuwelijke drama vond dus plaats tijdens een evenement dat juist voor een hoop plezier had moeten zorgen. De activiteiten van een oldtimerfestival duiden bepaald niet op specifieke gevaren; bij bijvoorbeeld een groot popconcert of een voetbalwedstrijd denkt men daar eerder aan. Toch blijkt helaas vaker dat de combinatie van veel mensen (te voet) en gemotoriseerd verkeer gevaren met zich brengt.

Voetganger versus auto

In ons rechtsstelsel – en dan in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht – wordt de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer beschermd. Vanwege het feit dat gemotoriseerd verkeer gevaren met zich brengt ten opzichte van fietsers en voetgangers, zijn er bijzondere regels van toepassing bij zulke ongevallen. De automobilist is bijna altijd voor tenminste 50% aansprakelijk; alleen als deze rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt, ontspringt hij de dans. Iedere automobilist is verplicht verzekerd en in dit soort situaties is er een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de automobilist.

Schade

Nadat de aansprakelijkheid is erkend door de verzekeraar moet er gekeken worden hoe de benadeelden geholpen kunnen worden en dient spoedig een eerste voorschot op de geleden en nog te lijden schade te worden betaald. De uiteindelijke schadevaststelling komt later. Dat is nog wel een ingewikkeld proces; bij letselschade is ook de bepaling van de hoogte van de schade strikt persoonlijk.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade