Gisteren werd door diverse media uitgebreid aandacht besteed aan het ongeval met de vallende kraan, dat plaatshad te Alphen aan de Rijn. De vrijgekomen beelden maken duidelijk dat zeer zwaar materieel is omgevallen met ernstige schade aan panden en een persoon tot gevolg. Reddingswerkers zijn nog lange tijd bezig geweest om zeker te stellen dat er geen personen meer onder het puin lagen. Gelukkig was dat niet het geval.

Feitelijke toedracht

Men is nu al bezig met het vaststellen van de feitelijke toedracht. Zowel voor de strafrechtelijke, als voor de privaatrechtelijke gevolgen dat van het grootste belang is. Het Openbaar Ministerie heeft zich in de zaak gemengd, omdat men mogelijk van oordeel zou kunnen zijn dat sprake is van ‘letsel door schuld’ door een of meer personen. Uiteraard is ook de Inspectie SZW betrokken. Het gaat hier om een bedrijfsongeval en in die gevallen is deze dienst de aangewezen partij om te onderzoeken of er bepalingen uit de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) zijn geschonden. Daarvan is mogelijk sprake; een vraag die na het zien van de beelden opkomt is hoe het heeft kunnen gebeuren dat de hele stellage met zwaar materieel kon omvallen (met boot -?- en al).

Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

Pas als de feiten voldoende vaststaan kunnen er juridische conclusies getrokken worden. Dat kan zowel op basis van het strafrecht als op basis van het civiele recht. De vraag of er een partij aansprakelijk te stellen is voor de schade (civiel recht) is echter niet altijd direct te beantwoorden na rapportage van OM of Inspectiedienst SZW. Als door deze instanties overtredingen van wettelijke bepalingen worden vastgesteld zal vaak ook een schadevergoedingsactie mogelijk zijn. Als die overtredingen niet worden vastgesteld, is soms toch iemand aansprakelijk voor schade.

Conclusie

Hoewel de gevolgen hier misschien nog wel veel erger hadden kunnen zijn, is van een lokale ramp toch wel sprake. Het zal nog een tijd duren voordat duidelijk wordt wie moet opkomen voor de schade aan panden en de verwonde persoon.

Voor meer informatie raadpleeg Pals Letselschade website of neem contact op met onze letselschadespecialisten.