De juridische posities worden inmiddels al ingenomen of voorbereid na het ongeval te Alphen bijna twee weken geleden. Een hijskraan viel om en richtte enorme schade aan.

Bouwbedrijf Mourik en BSB Staalbouw aansprakelijk?

De burgemeester van Alphen liet weten dat de gemeente het bouwbedrijf Mourik en BSB Staalbouw aansprakelijk acht, omdat deze ‘niet heeft geleverd wat was afgesproken’ en: ‘Ze zijn in gebreke gebleven’.

Bovendien moet de gemeente gevrijwaard worden door de combinatie (of een van beide) voor vorderingen tot schadevergoeding van derden. Dit betekent dat de gemeente stelt dat zij, als zij aansprakelijk gesteld wordt, de betreffende persoon kan ‘doorverwijzen’ naar de combinatie (de twee bouwbedrijven). Een brief met dergelijke inhoud is volgens nu.nl aan bouwbedrijf Mourik gestuurd.

Verzekeraars

Bouwbedrijf Mourik heeft aangegeven dat ze begrijpen dat de gemeente hen aansprakelijk stelt, want zij zijn de contractpartij. Zij stelt echter ook dat zij op hun beurt de claim zullen neerleggen bij BSB Staalbouw, omdat zij de werkzaamheden aan dat bedrijf hebben uitbesteed.

BSB Staalbouw heeft aangegeven dat zij op haar beurt de claim zullen neerleggen bij kraanbedrijf Peinemann. Volgens BSB Staalbouw hebben zij alleen als leverancier opgetreden van de staalbrug en alles wat daarbij hoort. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan het kraanbedrijf.

Het is aannemelijk dat alle bedrijven verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. De verschillende verzekeraars zullen de zaak moeten afhandelen, volgens bouwbedrijf Mourik. Maar is dat wel zo?

Wettelijke aansprakelijkheid

Het lijkt erop dat alle partijen (te) kort door de bocht redeneren. Men kan zich de vraag stellen waarom nu al door de gemeente is overgegaan tot deze actie. Immers, het onderzoek naar de precieze feitelijke toedracht is nog gaande.

Onder bepaalde omstandigheden kan een particulier de gemeente aansprakelijk stellen voor geleden schade. Of de gemeente dan terecht kan stellen dat zij daarvoor gevrijwaard is, hangt vooral af van het contract dat zij heeft gesloten met die partij.

De verwijzing naar verzekeraars is wel begrijpelijk, maar de verzekeraar van een bedrijf dient op te komen voor schade die is ontstaan door een fout van dat bedrijf of door ‘rechtstreeks’ verzekerde schade. Als de verzekeraar stelt dat er geen aansprakelijkheid is, zal de eisende partij toch echt aan moeten tonen dat het bedrijf aansprakelijk is. Of dat het geval is hangt af van het antwoord op de vraag wat er fout is gegaan en dat is nog niet duidelijk.

Lees meer in onze vorige artikelen over het ongeval met de hijskraan of neem contact op met onze letselschadespecialisten