Het tragische ongeval met de hijskraan te Alphen aan de Rijn krijgt veel aandacht in de media. Gisterenavond was de voorpagina van de NRC ermee gevuld, alle journaals besteedden er aandacht aan en de burgemeester van Alphen aan de Rijn was (onder andere) te zien bij het praatprogramma ‘Jinek’. De vraag is nu: wie is er aansprakelijk?

Wat ging er fout?

Opvallend maar ook logisch in deze fase is het dat, nadat uiteraard aandacht is geweest voor opvang van benadeelden en medeleven met hen, vooral gevraagd wordt naar wat er fout is gegaan. Omdat het ongeval is gebeurd, veronderstelt iedereen dat er iets fout is gegaan en wil men weten wat dat dan is.

Technici aan het woord

De beelden van het ongeval laten zien dat de op een soort schip gestationeerde kraan een zwaar onderdeel verplaatst, waarbij de ondergrond (het schip) kantelt. Verschillende technici zijn geïnterviewd en veel van hen lijken te beamen dat de ondergrond voor de kranen onvoldoende stabiel was voor de uitgevoerde handelingen. Eén van de geraadpleegde deskundigen wees erop dat het onbegrijpelijk was dat niet meer huizen voorafgaand aan de werkzaamheden waren ontruimd. Maar waar nu precies de fouten liggen staat allerminst vast.

Op dit moment is er ook nog veel onduidelijk. Klopt het bijvoorbeeld dat op deze wijze niet gewerkt had mogen worden? Of was er sprake van een handelingsfout van de kraanmachinist bij een op zich wel verantwoorde wijze van takelen? Wie heeft eigenlijk geadviseerd over de uitvoering van de werkzaamheden en wat is de rol van gemeente geweest? Om maar een paar vragen te benoemen, er zijn er nog veel meer.

Wie is aansprakelijk?

De vraag wie er aansprakelijk is, kan eigenlijk pas beantwoord worden als voldoende vaststaat wat er precies is gebeurd. Zonder voldoende duidelijkheid over de feitelijke toedracht, is het niet goed mogelijk om te bepalen of, en zo ja welke wettelijke bepalingen, voorschriften of gedragslijnen er overtreden zijn en wat daarvan dan de consequenties moeten zijn. En dus luidt de conclusie dat afgewacht moet worden wat de lopende onderzoeken zullen uitwijzen.

Theoretisch is het mogelijk om als benadeelde partij al bepaalde acties in gang te zetten, zoals het laten uitvoeren van een eigen deskundigenbericht of het starten van een getuigenverhoor, maar het is zeer de vraag of dat verstandig is.

Lees meer in onze vorige artikelen over het ongeval met de hijskraan of neem contact op met onze letselschadespeciailsten