Afgelopen zaterdag vond een ongeval plaats op de kermis in de plaats Wehl (Gelderland). Op een of andere manier is een meisje van 13 of 14 jaar oud uit de attractie gevallen. Zij brak daarbij haar arm en/of schouder; meer informatie over haar toestand is niet openbaar. De attractie heet ‘Beach Party’ en bestaat uit een bank met vier afzonderlijke zitplaatsen, die heen en weer en op en neer beweegt. De maximale hoogte is zeven meter; de inzittenden worden met een beugel beveiligd.

Geen gebreken

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak van het feit dat het meisje uit de attractie is gevallen. De exploitant was ook erg geschrokken en begreep niet hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Hij gaf aan dat de attractie, die tien jaar oud is, steeds goedgekeurd is en goed onderhouden is. de attractie voldeed volgens hem aan alle veiligheidseisen.

Risico aansprakelijkheid

Artikel 6:173 BW bepaalt dat de bezitter van een roerende zaak, waarvan bekend is dat deze, als het niet voldoet aan alle veiligheidseisen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is als dat gevaar zich verwezenlijkt. Kort door de bocht zegt men dat de bezitter van een gebrekkige zaak, aansprakelijk is voor schade door dat gebrek. In de wet wordt die aansprakelijkheid ‘doorgeschoven’ naar de bedrijfsmatig gebruiker (artikel 6:181 BW). Zou bijvoorbeeld de kermisexploitant huurder zijn van de attractie, dan is hij vanwege artikel 6:181 BW toch de in eerste instantie aan te spreken partij.

Theoretisch kan ook nog sprake zijn van productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW), als een gebrek al bij levering (in het verkeer brengen) bestond; tot slot kan – ook weer theoretisch – sprake zijn van wanprestatie, als sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de exploitant.

Ruime uitleg

Van belang voor de beoordeling van de aansprakelijkheid voor de schade is dat in de rechtspraak het begrip ‘gebrek’ ruim wordt uitgelegd. Als op zeker moment vast komt te staan dat de attractie is goedgekeurd vlak voor de gebeurtenis en er geen onderhoudsgebreken waren, dan betekent dat niet per se dat er geen aansprakelijkheid is. Een geladen luchtbuks kan een gebrekkige zaak zijn, doordat kinderen deze makkelijk kunnen pakken, ook als de buks zelf aan alle eisen voldoet. Een kermisattractie kan gebrekkig zijn, ondanks dat aan de formele eisen is voldaan, bijvoorbeeld doordat de beschermbeugel niet goed was aangedrukt, waardoor teveel ruimte bestond tussen lichaam en beugel.

Conclusie

In zaken als deze is voor de aansprakelijkheid steeds van belang wat precies de feiten en omstandigheden zijn en hoe dus de schade is ontstaan. Het ‘recht’ kijkt daarbij verder dan de vraag of de geschreven regels zijn nageleefd.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade