Diverse media besteedden landelijk aandacht aan het feit dat de ouders van het meisje, dat misbruikt is door meerdere mannen in een hotel in Valkenburg, smartengeld zullen gaan eisen. De advocaat van de ouders heeft aangegeven dat de verdachten rekening moeten houden met een vordering.

Wie eist?

Weliswaar zullen de ouders in een eventuele civiele zaak eisers zijn, maar dat zijn ze dan namens hun dochter, die nog minderjarig is. De ouders zelf hebben geen recht op smartengeld, behoudens de situatie dat zij door hevige schok in dit verband zelf psychische klachten hebben opgelopen. Het zal dus waarschijnlijk gaan om de vordering van de dochter, die door de ouders moet worden ingediend. Het ligt voor de hand dat zij daar goed over nagedacht hebben. Niet zelden overwegen ouders dat zij niet op hun geweten willen hebben, dat zij niet alles hebben gedaan in het belang van hun kind. Soms hoort het instellen van een vordering daar bij.

In de praktijk wordt bij vorderingen van minderjarigen door hun ouders een bankrekening op naam van het kind met een zogenaamde BEM-clausule geopend. Dat is een rekening waartoe alleen het kind toegang heeft, nadat het meerderjarig is geworden.

Recht op smartengeld

Op de vergoeding van smartengeld bestaat recht in de gevallen, zoals in de wet omschreven, zie artikel 6:106 BW. In lid sub b van dat artikel is bepaald dat dat recht bestaat:

“indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast”.

Uiteraard moet wel eerst vaststaan dat er een recht op schadevergoeding bestaat, dat wil zeggen dat een persoon aansprakelijk moet zijn voor de schade. Dat zal in dit geval in eerste instantie afhankelijk zijn van de uitkomst van de strafzaken. Daar hoeft men niet op te wachten, maar dat ligt wel voor de hand. Als het misbruik bewezen wordt, staat ook vast dat diegene(n) onrechtmatig heeft (hebben) gehandeld en dan bestaat tevens recht op schadevergoeding als er schade is geleden door dat handelen.

Hoogte van de vordering

In Nederland zijn de smartengeldbedragen laag in verhouding tot andere Europese landen. Er zijn diverse werkgroepen en bijeenkomsten, die zich bezighouden met de vraag hoe we het beste met (de hoogte van) het smartengeld kunnen omgaan. De meeste professionals uit zowel wetenschap, als praktijk vinden de bedragen in Nederland te laag.

Voor de goede orde: in de meeste gevallen is smartengeld een (belangrijk) onderdeel van de totale vordering. Andere schadeposten wegen ook zwaar, zoals bijvoorbeeld aan verlies arbeidsvermogen bij arbeidsongeschiktheid (gemist inkomen).

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade