“Ook andere PTSS-veteranen hebben recht op vergoeding”

Pals Letselschade is als vertegenwoordiger van een groot deel van de bijna 500 VN-veteranen met PTSS zeer verheugd over de doorbraak in de strijd tegen Defensie om schadevergoeding. “We zijn in de afgelopen tien jaar altijd blijven knokken voor een rechtvaardige uitkomst”, zegt letselschadespecialist Jan Willem Lenselink van Pals Letselschade.

Hij wijst erop dat de groep veteranen die mogelijk recht heeft op schadevergoeding veel groter is dan alleen de Libanon-gangers die tussen 1979 en 1985 zijn uitgezonden. “Het betreft bijvoorbeeld ook Dutchbatters die in de jaren negentig naar voormalig Joegoslavië zijn uitgezonden. Ook zijn er nog enkele andere, kleinere VN-missies geweest waar militairen mogelijk PTSS hebben opgelopen. Het betreft in feite alle militairen met PTSS die voor 2007 de dienst hebben verlaten. Voor mensen die na 2007 de dienst hebben verlaten is er al de Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding. Indien de veteraan aan een aantal voorwaarden voldoet dan kan hij gebruik maken van deze regeling”, aldus Lenselink.

Druk blijven uitoefenen

De letselschadespecialist vertegenwoordigt al circa tien jaar ruim 200 ex-militairen van onder andere de Libanon- en de Bosnië-missies. “Samen met enkele andere letselschadespecialisten zijn we al die tijd druk blijven uitoefenen op Defensie. Dat gaat van het aansprakelijk stellen en het aantonen van causaal verband tussen uitzending en psychische problemen tot het aantonen dat Defensie niet heeft voldaan aan de zorgplicht voor, tijdens en na de missies.”

Gigantische doorbraak

De landsadvocaat heeft nu Lenselink en zijn collega’s gevraagd om per claim in kaart te brengen hoe groot de schade is doordat mensen bijvoorbeeld niet goed of helemaal niet meer kunnen functioneren als werknemer. “Dat is een gigantische doorbraak, die is veroorzaakt door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Die geeft aan dat Defensie niet heeft kunnen aantonen dat aan zorgplicht is voldaan. Bovendien zegt de Raad dat de hoogte van de schade per individu moet worden vastgesteld. Dat gaan we nu in kaart brengen en bespreken met Defensie.”

Erkenning

Om welk bedrag het in totaal gaat is volgen Lenselink nog niet aan te geven. “Het loopt voor de ruim 200 veteranen die wij vertegenwoordigen al snel in de vele miljoenen euro’s. Elke claim is uniek, dus daar is geen algemeen schadebedrag per individu aan te hangen. Naast de financiële vergoeding gaat het de slachtoffers echter vooral ook om erkenning van het verdriet dat zij al decennia met zich meetorsen door het leed dat ontwrichting van arbeids- en persoonlijke relaties heeft veroorzaakt.”

Veel media-aandacht voor veteranenclaims