Bron: nu.nl, 16 december 2014

Uit onderzoek van Joanne Mouthaan (promovendus AMC Amsterdam) blijkt dat ongeveer één op de vijf personen die het slachtoffer is van een ernstig ongeval of mishandeling, een psychische stoornis ontwikkelt.

Volgens het onderzoek hebben deze mensen te maken met angst- en depressieve stoornissen of een vorm van een posttraumatische stressstoornis. Na een ongeval komen mensen op de spoedeisende hulp en wordt er vooral gekeken naar lichamelijk letsel. Volgens Mouthaan moeten ziekenhuizen meer aandacht vestigen op de geestelijke gesteldheid die mensen hebben als gevolg van een zwaar verkeersongeval.

Mensen hebben komen vaak niet los van bepaalde herinneringen en dat levert angst en stress op. Ook kunnen zij last hebben van flashbacks en slapeloosheid. Het belang van het organiseren van eerdere nazorg en hulp is belangrijk voor deze slachtoffers. Vier op de vijf slachtoffers met psychische klachten herstellen zelf.

Nazorg en hulp slachtoffers

Slachtoffers van een ongeval zijn gebaat bij goede en professionele hulp na een ongeval. Het letsel dat een slachtoffer oploopt heeft een grote impact voor de persoonlijke situatie. Slachtoffers worden geholpen met niet alleen de juridische aspecten, maar ook door ze te wijzen op de Rijzekerheidstrainingen als er sprake is van angst om weer in de auto te stappen. Er wordt een grote zorg uit handen genomen over de gevolgen op sociaal gebied, zodat het slachtoffer zich kan richten op herstel en zo min mogelijk stress ervaart.