Recent is in het nieuws aandacht besteed aan PTSS-claims van militairen en politie. Het AD berichtte onder andere dat Defensie vooral claims zou afwijzen; in het NOS journaal was aandacht voor de volgens sommigen onnodig lange duur van deze zaken. Het aantal PTSS-claims bij de politie is significant gestegen.

In het Jaarverslag 2014 van de politie is vermeld dat de aanpak van deze claims verbeterd is door een aantal maatregelen. Zo is er sinds 2013 een meldpunt PTSS, is er meer erkenning en begrip voor de (ernst van de) ziekte onder andere door georganiseerde bijeenkomsten en wordt er meer gedaan aan het financieel oplossen van de zaken.

PTSS: Post Traumatische Stress Stoornis

PTSS is een angststoornis die door een traumatische gebeurtenis kan ontstaan. Door de schokkende ervaring – dat kan van alles zijn: oorlog, ongevallen, geweld – raakt dan het geestelijke en lichamelijke evenwicht ernstig verstoord. Dit kan leiden tot ernstige klachten, waardoor mensen (zelfs blijvend) arbeidsongeschikt kunnen raken. In de letselschadepraktijk komt in verband met deze aandoening vaak de zogenaamde EMDR therapie ter sprake. Er wordt beweerd dat EMDR goed werkt bij PTSS, maar cijfers daarover zijn niet bekend. Uit de praktijk lijkt te volgen dat er goede ervaringen zijn, maar ook zijn er mensen die ondanks de therapie nog steeds klachten houden.

Schadevergoeding

Het verkrijgen van een schadevergoeding is in dit soort gevallen doorgaans niet eenvoudig, maar zeker ook niet onmogelijk. Allereerst is er een medisch probleem; lang niet altijd wordt het klachtenpatroon herkend als PTSS. In dat geval weet het slachtoffer dus niet eens dat er klachten spelen door een of meer traumatische gebeurtenissen. Laat staan dat er dan een link wordt gelegd met mogelijke aansprakelijkheid. Dat leidt soms ook tot juridische problemen op het gebied van verjaring. Als het beeld wel herkend is, zal het slachtoffer aannemelijk moeten maken dat er een verband is tussen het ziektebeeld en een of meer traumatische gebeurtenissen, alsook dat voor de schade door die gebeurtenissen een ander aansprakelijk is. Als het dan gaat om een verkeersongeval is dat verband makkelijker vast te stellen, dan wanneer het gaat om onvoldoende psychologische nazorg door de werkgever; dat laatste geldt dan vooral voor politie en militairen.

Conclusie

De problematiek van letselschade door PTSS blijft complex. Hoewel er al veel stappen zijn gezet om het proces van schadevergoeding te verbeteren, is men er nog (lang) niet. Ook hier, want eigenlijk bij alle letselzaken, geldt dat de (h)erkenning voorop moet staan; daarna kan er aan oplossingen gewerkt worden.

mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade