Interview Freek Schultz Radio 1 De Nieuws BV

Bron: Radio 1 De Nieuws BV

Over 35 jaar overlijden er meer mensen aan resistente bacterie dan aan de gevolgen van kanker. Vanaf 2050 dreigen wereldwijd jaarlijks tien miljoen mensen te overlijden aan de gevolgen van infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen medicijnen. Dit blijkt uit een Brits onderzoek. Onderzoekers spreken over een rampscenario.

Er zijn inmiddels veel bacteriën resistent geworden en er wordt sinds 1988 geen nieuwe antibiotica op de markt gebracht. Belangrijk is dat mensen die ziek zijn de antibiotica kuur afmaken. Ook als je ziek wordt in het buitenland voorzichtig te zijn met het gebruik van antibiotica. Er moet gekeken worden naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vaccins en alternatieve behandelwijzen, zoals de toediening van antilichamen. In Nederland wordt niet onnodig een antibiotica kuur voorgeschreven, dit in tegenstelling tot andere landen.

Resistente bacterie Maasstad Ziekenhuis

In 2011 is in het Maasstad Ziekenhuis een uitbraak geweest van de klebsiella bacterie. Freek Schultz op Radio 1 in de uitzending van Nieuws BV; ‘Door de klebsiella bacterie in het Maasstad Ziekenhuis hebben mensen ernstig letsel opgelopen en ook zijn er mensen overleden. Er zijn mensen die de rest van hun leven last hebben van de blijvende gevolgen van longschade of een amputatie van een ledenmaat. Maar ook voor nabestaanden is het nog steeds een verschrikkelijk groot verlies.’

Links