Als u als slachtoffer letsel oploopt door een verkeersongeval of een medische fout, heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan. In Nederland wordt veel minder smartengeld betaald dan de in andere landen.

Smartengeldgids

Deze week is de ANWB smartengeldgids verschenen waarin de bedragen staan waar mensen recht op hebben na een ongeval. Smartengeld staat voor de financiële vergoeding dat niet in geld is uit te drukken, zoals pijn en gemis aan levensvreugde. In het smartengeldboek staan rechterlijke uitspraken over de toekenning van smartengeld. Deze gids wordt in Nederland gebruikt voor het bepalen van de hoogte van smartengeld in letselschadezaken. De ANWB vindt de hoogte van smartengeld in Nederland krenterig.

Hoogte smartengeld

In Nederland wijkt de hoogte van de vergoeding van smartengeld af van vergelijkbare letselschadezaken in het buitenland. Het hoogst uitgekeerde smartengeldbedrag in Nederland is € 136.134,-. Dit is een letselschadezaak geweest uit 1991 waarbij het ging om een slachtoffer die door een medische fout besmet was geraakt met HIV.

Letselschadespecialist Bert Heida: ‘Het blijft een probleem dat geen enkele vergoeding, hoe hoog deze ook is, het leed kan wegnemen. Voor € 100.000,- wil niemand in een rolstoel terecht komen. Dat wil je natuurlijk zelfs niet voor € 1.000.000,-. Desondanks valt het soms niet uit te leggen aan een slachtoffer dat hij of zij voor een levenslange beperking of zelfs ernstige handicap zoals een dwarslaesie, een relatief geringe vergoeding krijgt. We willen natuurlijk geen “Amerikaanse toestanden” met extreme bedragen. Dat zou ook maatschappelijk niet te verantwoorden zijn. We moeten de vergoedingen immers met elkaar bekostigen middels de verzekeringspremies. Als we echter zien dat in de ons omringende landen de vergoedingen smartengeld substantieel hoger zijn, soms zelfs het dubbele, dan mag hier wel wat veranderen. Voor mij als letselschadespecialist is de hoogte van een smartengeldvergoeding dan ook beter te verantwoorden’.