Bron: telegraaf.nl en amweb.nl

Rechters in Nederland besteden steeds meer aandacht aan het toekennen van smartengeld. Zij schrijven uitgebreidere motiveringen bij het toekennen van smartengeld. Smartengeld is een vergoeding aan slachtoffers voor pijn en gemis aan levensvreugde.

In sommige gevallen geven rechters zelfs meer smartengeld dan bij eerdere uitspraken werd toegewezen. Dat constateert de ANWB bij het verschijnen van het ANWB Smartengeldboek 2015. Het Gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden heeft begin 2014 aangegeven rekening te houden met de discussie waarbij de vaststelling van het smartengeld in Nederland als star en te laag wordt ervaren. Dat was voor het hof aanleiding om het smartengeld met 10 procent te verhogen. De ANWB vindt het smartengeld in Nederland echter nog steeds te laag. De organisatie hoopt met de al meer dan vijftigste verschijning van het Smartengeldboek weer een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie.

Het bepalen van een hogere smartengeldvergoeding door rechters en het schrijven van een uitgebreidere motivering bij het toekennen van smartengeld is een positieve ontwikkeling. Een smartengeld vergoeding kan natuurlijk nooit de pijn en het leed vergoeden. Het kan er wel voor zorgen dat slachtoffers hiermee hun leven een klein beetje aangenamer kunnen maken.