Het aantal meldingen van ernstige bedrijfs- en dienstongevallen bij Defensie is sinds 2011 gestegen van 98 naar 155 meldingen vorig jaar. Het daadwerkelijke aantal ongevallen kan nog hoger liggen.

Het gaat om ongevallen waarbij Defensiepersoneel lichamelijk letsel oploopt, zoals blessures tijdens oefeningen en verkeersongevallen, of in enkele gevallen zelfs overlijdt. Ook worden incidenten met milieuschade en materiële schade meegerekend.

Het stijgen van het aantal meldingen ervaart Defensie als positief. Blijkbaar voelt men zich vrijer om incidenten te melden. D66 gaat echter Kamervragen stellen bij minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie). De partij wil onder meer weten of bezuinigingen de oorzaak zijn van het stijgende aantal meldingen.

Onze letselschadespecialist Jan Willem Lenselink vult aan: “In hoeverre er een relatie bestaat tussen de bezuinigingen en de toename van het aantal (meldingen van) bedrijfsongevallen binnen Defensie kan ik moeilijk beoordelen. Los van de oorzaak van de toename van het aantal ongevallen moet worden bedacht dat de militairen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden letsel oplopen. Hiervoor kan men in beginsel Defensie als werkgever aansprakelijk stellen. Het is vervolgens aan Defensie om te bewijzen dat zij er alles aan hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Kan Defensie dit niet bewijzen dan zijn zij als werkgever aansprakelijk.”