Bron: Nu.nl

Sinds dit jaar zijn alle ziekenhuizen in Nederland verplicht hun sterftecijfers bekend te maken. Zowel patiënten als verzekeraars moeten zo meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. De ziekenhuizen hadden tot 1 maart van dit jaar om de cijfers op hun website te zetten. Vier ziekenhuizen bleken onvoldoende gegevens te hebben. Zij kregen tot 1 oktober van dit jaar om de voorlopige cijfers over het jaar 2014 te publiceren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat ziekenhuizen meer cijfers gaan publiceren die een indicatie geven van de kwaliteit van de behandelingen. Het gaat dan onder ander om cijfers over het aantal patiënten dat na een behandeling opnieuw moet worden opgenomen of het aantal ongeplande ligdagen na een operatie. Ziekenhuizen kunnen een toelichting geven over de totstandkoming van de gepubliceerde cijfers.