In de bouw is het aantal dodelijke ongevallen fors gestegen. De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, meldt dat er in het afgelopen half jaar 42 bouwvakkers zijn overleden. Dat is 56 procent meer dan de eerste zes maanden van 2015, toen overleden 27 bouwvakkers door een bedrijfsongeval.

Ook het aantal ernstige ongelukken is gestegen; met 14 procent. Volgens de inspectie is de toename te verklaren doordat er meer wordt gebouwd. Een andere oorzaak is een gebrekkige communicatie. Bouwvakkers spreken vaker geen Nederlands. Ook dit kan zorgen voor onveilige situaties.

Anoniem meldpunt

Volgens de FNV is ook de angst voor het melden van gevaarlijke werksituaties een van de oorzaken van het toegenomen aantal dodelijke ongevallen op de bouwplaats. De vakbond wil daarom dat er een anoniem meldpunt komt om misstanden te melden.

Melden letselschade

Ook het melden van letselschade door een bedrijfsongeval kan een drempel zijn. Want zet dit de relatie niet onder druk? Onze onafhankelijke juristen zorgen voor erkenning en een rechtvaardige vergoeding. Ze staan volledig aan uw kant maar met respect voor de relatie met de werkgever.

Lees meer

– Gevaarlijk: kraanmachinist kan collega op de grond niet verstaan
– Fors meer doden in de bouw door spraakverwarring en meer productie

Bron: NOS