“WA-verzekerde ‘zonder schuld’ is aan de goden overgeleverd” is de kop van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 7 november 2013.

Op het eerste gezicht een angstige gedachte. Toch behoeft deze uitspraak wel enige nuancering als we het hebben over slachtoffers met letselschade. Wanneer een gezin betrokken raakt bij een verkeersongeval, geen schuld heeft en letsel oploopt dan kunnen ze wel degelijk bij hun eigen WA-verzekeraar terecht. Het gezin is namelijk ‘schuldloze derde’ en hiervoor dient de eigen WA-verzekeraar op te komen. De WA-verzekeraar kan dan vervolgens de schade verhalen op de aansprakelijke partij. Daarnaast kan het zo zijn dat het gezin een zogenaamde ‘schadeverzekering inzittenden’ (svi) heeft afgesloten. Een dergelijke verzekering biedt, ongeacht de schuldvraag, voor alle inzittenden dekking.

Mocht de eigen WA-verzekeraar toch niet thuis geven dan is er altijd nog de verzekeraar van de automobilist die het ongeval heeft veroorzaakt. Hierop kan de (letsel)schade veelal worden verhaald. Dit betekent voor het slachtoffer wel dat hij of zij zelf actie zal moeten ondernemen. De praktijk leert dat een slachtoffer met letsel kort na een ongeval wel iets anders aan het hoofd heeft. Daarnaast is het nog maar de vraag of het slachtoffer weet waar hij of zij recht op heeft. Bij een dergelijke situatie is het wel van groot belang dat er tijdig actie wordt ondernomen richting de aansprakelijke verzekeraar. Het inschakelen van professionele hulp is dan geen overbodige luxe. Het blijkt echter dat in praktijk veel slachtoffers met letsel zich uiteindelijk niet laten bijstaan door een belangenbehartiger. De vraag is of de letselschade dan wel op de juiste manier wordt geregeld en de verzekeraar een proactieve houding aanneemt.

Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan de belangen van slachtoffers met letsel. Mocht het slachtoffer het gevoel krijgen ‘aan de goden overgeleverd te zijn’ dan is het zaak zo snel mogelijk een belangenbehartiger in te schakelen. Hierdoor zal de verzekeraar sneller tot actie over gaan en zal het slachtoffer krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Lees hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden

  • Jan-Willem Lenselink

  • Letselschadespecialist NIVRE-re