Als u een letselschade vergoeding uitgekeerd krijgt, dan zal deze uit één of meerdere van de volgende onderdelen bestaan:

  • Een vergoeding van materiële kosten. Kosten die u niet had gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden (bijv. een vergoeding voor medische kosten die u maakt, hulpmiddelen, hulp in de huishouding, kleding etc.).
  • Een vergoeding uw verlies aan verdienvermogen. De wederpartij vergoedt de inkomsten die u misloopt omdat u minder kunt werken tijdens uw herstel en uw verlies aan arbeidsvermogen door uw letsel.
  • Dit is een vergoeding voor immateriële schade, dus het psychisch leed dat u is aangedaan door het ongeval.

In Nederland wordt belasting geheven over inkomsten. De vergoeding voor materiële kosten die u maakt worden niet gezien worden als inkomsten. Het gaat hier immers om compensatie van kosten die u al hebt gemaakt. Ook smartengeld wordt niet als inkomen gezien.

Wat overblijft, is de vergoeding voor uw verlies aan verdienvermogen, deze wordt altijd netto uitgekeerd, dus blijft ook onbelast. Het kan echter zijn dat de fiscus toch vragen gaat stellen over uw verlies aan verdienvermogen. Daarom vragen wij aan de wederpartij om een belastinggarantie af te geven. Deze belastinggarantie zorgt ervoor dat de wederpartij garant staat voor eventuele heffingen van de belastingdienst.

Belastingaangifte doen: waar geef ik mijn schadevergoeding aan?

U dient uw schadevergoeding bij het doen van uw belastingaangifte dus ook niet in te vullen als inkomsten in Box 1. Wél moet u uw vermogen en dus ook het schadebedrag opgeven in Box 3. Dit betekent dat de kans bestaat dat u hier rendementsheffing over moet betalen. Wij zorgen er echter voor dat hiermee zoveel als mogelijk rekening mee wordt gehouden bij het berekenen van uw toekomstige schade.