Door een ongeval kunt u verschillende soorten letsel oplopen, waarvan u op korte of lange termijn de gevolgen ondervindt. Pals Letselschade biedt slachtoffers ondersteuning op juridisch en financieel gebied, maar ook bij arbeidsvraagstukken, en op sociaal en medisch vlak. Is uw letselschadezaak haalbaar, dan gaan we aan de slag voor een optimaal resultaat op alle fronten. Samen doorlopen we in een letselschadezaak de volgende zeven stappen:

1. Intakegesprek met de letselschadespecialist

Onze letselschadespecialist beoordeelt gratis en vrijblijvend tijdens een intakegesprek de haalbaarheid van uw letselschadezaak. Dit doet hij of zij telefonisch of bij u thuis. In dit gesprek komen vragen aan bod over de omstandigheden rondom het ongeval en de aard van het letsel dat u heeft opgelopen, maar ook over uw persoonlijke situatie en over uw medische behandeling. In sommige gevallen is het raadzaam een medisch adviseur in te schakelen voor de onderbouwing van de aansprakelijkheid richting de tegenpartij. Ook kan onze letselschadespecialist u verzoeken aanvullende informatie toe te sturen. Bij een positieve beoordeling kan uw letselschadezaak in behandeling worden genomen. Lees meer over onze letselschadespecialisten.

2. Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Een belangrijke stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor uw letselschade. De verzekeraar van de persoon die de letselschade heeft veroorzaakt wordt schriftelijk aansprakelijk gesteld. Het kan voorkomen dat het een aantal weken duurt voordat de aansprakelijkheid wordt erkend door de tegenpartij. De aansprakelijkheid moet erkend worden door de tegenpartij om uw letselschadezaak verder door te kunnen zetten. Onze letselschadespecialist informeert u gedurende deze tijd over de status en voortgang van uw letselschadezaak.

3. Opvragen gegevens en inventariseren schade

Om uw letselschadezaak goed op te bouwen zal het nodig zijn om relevante gegevens op te vragen over het ontstaan van het ongeval en voor de beoordeling van het letsel. Dit kan gaan om informatie van de politie, maar ook om medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Daarnaast gaan we uw geleden schade en te lijden schade inventariseren. Vaak zullen we hiervoor inlichtingen inwinnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV. Het inventariseren van de schade kan een langere periode duren. Dit is afhankelijk van de gevolgen van het letsel voor nu, maar ook voor in de toekomst.

4. Voorschot op de letselschadevergoeding

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend wordt er door de letselschadespecialist verzocht een voorschot over te maken. U heeft waarschijnlijk kosten gemaakt zoals reiskosten, aanschaf van medicijnen of bijvoorbeeld inschakeling van huishoudelijke hulp. Een voorschot is om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt. De kosten die vergoed worden zijn kosten die u zonder het letsel niet zou hebben gemaakt. Om deze kosten zo inzichtelijk mogelijk te maken is het verstandig om deze bij te houden en bonnetjes te bewaren. Dat maakt het aanvragen van een voorschot ook een stuk eenvoudiger. Lees hier meer over letselschadevergoedingen.

5. De definitieve letselschadevergoeding

Als u gedurende de zaak in zoverre herstelt dat u geen klachten meer heeft, en alles weer kunt doen wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, dan kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Maar verdwijnen uw klachten niet, dan zal een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat hiervan de gevolgen zijn. Het gaat er dan niet alleen om of u nog kunt werken, maar ook hoe het letsel u belemmert in uw verdere dagelijks functioneren. Met deze informatie kunnen wij voor u de toekomstige schade gaan berekenen. De letselschadespecialist betrekt u hierbij en zal u informeren over de hoogte van de schadevergoeding voordat dit met de wederpartij besproken wordt.

6. Afwikkeling letselschade

Nadat de mogelijke schadevergoeding met u is besproken wordt dit besproken met de wederpartij die de schade moet uitkeren. Er kunnen zich vervolgens drie situaties voordoen:

  • De aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Uw letselschadezaak zal dan snel, door middel van een vaststellingsovereenkomst worden afgewikkeld.
  • De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en doet een tegenbod. Dit kan gebeuren als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog uw letselschadezaak wordt afgewikkeld.
  • De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. De letselschadespecialist zal dan met u naar de verdere mogelijkheden kijken voor uw letselschadezaak. In dit geval kan er geadviseerd worden om een gerechtelijke procedure op te starten.

Vind hier meer informatie over letselschade.

7. Nazorg na afwikkeling van uw letselschadezaak

Als uw letselschadezaak is afgewikkeld en u heeft een schadevergoeding ontvangen, dan bent u er helaas nog niet helemaal. De schadevergoeding is vaak ook bedoeld voor uw toekomst. En hoe zorgt u er nu voor dat u hier over tien of twintig jaar nog steeds gebruik van kunt maken? Wij kunnen u hierin begeleiden en zorgdragen voor een deskundig en verantwoord advies.

Lees meer over hoe Pals Letselschade hulp biedt die echt helpt in onze klantbeloften. Ook kan uw letselschadespecialist u informeren over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op via 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 08:30 – 21.30) en wij beantwoorden al uw specifieke vragen.