Als u door een ongeval (blijvend) letsel oploopt, dan komt u vaak in aanmerking voor een schadevergoeding. De schadebehandeling is soms ingewikkeld en er spelen tegenstrijdige belangen. U krijgt te maken met meerdere partijen, waaronder de verzekeraar van de persoon die uw ongeval heeft veroorzaakt. Ook heeft u recht op juridische bijstand van een letselschadespecialist. Om te zorgen dat de behandeling van uw schade soepel verloopt en uw belang centraal staat, heeft de Universiteit van Tilburg de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. De navolging van de gedragscode wordt gecontroleerd door de Letselschade Raad.

Opzet van de gedragscode

Deze GBL omvat een aantal spelregels, waar de betrokken partijen in een letselschadezaak (verzekeraars, slachtoffer en belangenbehartigers) zich aan zouden moeten houden. De gedragscode heeft als doel het schaderegelingproces transparanter en harmonieuzer te laten verlopen. Hierdoor kan onnodige vertraging worden voorkomen, waardoor het slachtoffer sneller schadeloos kan worden gesteld.

Harmonieus schaderegelen

Pals Letselschade wil bijdragen aan een soepele, snelle en transparante afwikkeling van letselschadezaken. Zij kiest dan ook voor aansluiting bij het harmoniemodel en committeert zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. De belangen van de cliënt staan centraal en wij streven ernaar om gezamenlijk met betrokken partijen tot een optimale oplossing te komen. Om dit wat concreter te maken, hebben wij de richtlijnen uit de gedragscode vertaald naar klantbeloften, zodat u weet wat u van ons kan verwachten.

Gedragscodes inzien

In de GBL algemene gedragscode staat omschreven hoe uw letselschadespecialist en verzekeraar met elkaar omgaan en hoe zij u informeren over uw zaak. Voor letselschade door medische fouten is er ook een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode biedt richtlijnen voor de wijze waarop zorgverleners omgaan met slachtoffers, en beschrijft op welke manier letselschadezaken het beste afgewikkeld kunnen worden. Pals Letselschade volgt deze richtlijnen als het gaat om medische aansprakelijkheid.

Wilt u de gedragscodes inzien? Download ze hier:

Gedragscode Behandeling Letselschade (pdf)

Gedragscode-medische-aansprakelijkheid (pdf)

Persoonlijke vragen over letselschade

Heeft u, of heeft een dierbare, letselschade opgelopen bij een ongeval? En bent u op zoek naar een deskundig letselschadebureau met een persoonlijke benadering en een bewezen aanpak? Onze letselschadespecialisten kunnen al uw vragen als geen ander beantwoorden en voorzien u vrijblijvend van passend advies. Neem contact op via de website, of bel ons gratis en vrijblijvend op 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 8:30-21:30).