Mijn naam is Pien Kranenburg. Ik ben 47 jaar en getrouwd met Kees Wiegers. We hebben samen een medisch technologisch bedrijf op het gebied van sensortechnologie en patiëntveiligheid. We wonen op het platteland in Zuidbroek met een hond en twee katten.

Kunt u iets vertellen over uw ongeval en de gevolgen daarvan?

We kwamen van een ondernemersbijeenkomst in de gevangenis van Veenhuizen. Voor een T-splitsing waar ik de richtingaanwijzer naar rechts had staan, wilde ik eerst een auto van links voor laten gaan om vervolgens af te slaan. Maar de auto achter mij meende dat ik al zou gaan, en wilde er ook nog even tussen knallen. Er volgde een harde klap, waar ik mijn korte nekspieren hoorde knappen en pijn voelde in de onderrug.

Een dag later bracht ik mijn auto naar de garage en ging naar de huisarts. Die zag in eerste instantie nog niet de ernst van de situatie.

Maar in de maand die volgde was er steeds meer sprake van lichamelijke en geestelijke uitval; mijn hoofd was erg zwaar en daar werd ik ontzettend moe van. Bij gesprekken raakte ik steeds opnieuw de draad kwijt. Rechtop zitten of lichte inspanningen resulteerden in draaierigheid. Ik had hoofdpijn. Mijn geheugen werkte niet meer; ik wist niet wat ik vijf minuten geleden of vorige week gedaan had. Ik kon geen foutloze zin meer spellen. Autorijden ging niet meer. Ik sleepte mij door de dag. Uiteraard kon ik onder die omstandigheden niet meer werken voor ons bedrijf.

Enkele weken voor het ongeval had ik bij de bank getekend voor een bedrijfsfinanciering om een businessplan uit te voeren en was daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Ik maakte mij grote zorgen over mijn gezondheid, mijn toekomst en ons bedrijf.

Wanneer en waarom heeft u Pals Letselschade in de hand genomen?

Nadat ik erg verslechterd was, meende ik dat ik niet goed voor mijzelf op zou kunnen komen. Daarnaast had mijn moeder 15 jaar geleden een hele slechte ervaring opgedaan met haar verzekering, toen zij een zeer ernstige whiplash had opgelopen. Op de website van Pals Letselschade had ik toen contact gezocht.

Zij heeft meteen een huisbezoek geregeld met haar en de verzekering van de aansprakelijke partij (Achmea). Een week later werd door haar en de verzekeraar een uitgebreid rapport opgesteld met een actieplan. Die bevatte hulp in huis en tuin en een contactpersoon bij Achmea die zo snel en goed mogelijk de beste zorg zou regelen op het gebied van Whiplash (DBC) en een plan om onze beurs in Düsseldorf tóch door te laten gaan (zonder mij).

Hoe was de houding van de tegenpartij in uw zaak?

Dit actieplan vond ik heel hoopgevend, na de donkere dagen na het ongeval zou ik kunnen werken aan herstel. Pals Letselschade had duidelijk vertrouwen in de arbeidsdeskundige van Achmea, Jannet van de Meer. En haar advies om mij bij DBC te laten behandelen bleek ook een hele goede keus. Het was commerciële zorg die de tegenpartij betaalde en langs een andere weg zou ik pas maanden later geholpen kunnen worden. Het was de snelste en meest effectieve manier om mijn herstel tot stand te brengen, dat bleek ook achteraf. Dat was heel goed! Fijn ook om hulp in huis en tuin te hebben. Zelf kon ik nog weinig doen, werd van alles erg draaierig en moe en moest veel liggen met mijn zware hoofd.

Het viel me erg mee, de houding van de verzekeraar waar ik vooraf in elk geval, weinig fiducie in had. Ik meende dat alleen al de aanwezigheid van Pals Letselschade al een ‘stroomlijnend’ effect had, maar het echte obstakel moest nog komen. Hoe goed en deskundig de begeleiding bij DBC ook was; je leven wordt volledig beheerst door het te boven komen van de geestelijke en lichamelijke klachten tijdens de revalidatie, waarbij de klachten tijdelijk juist erger werden.

Hoe nu verder?

Momenteel heb ik een belastbaarheid van 80% en doe ik op aanwijzing van DBC thuis oefeningen om mijn herstel te bevorderen om de laatste vlekjes weg te poetsen. De meeste taken binnen mijn bedrijf doe ik gewoon weer. Bij Achmea heb ik via Jannet van de Meer (arbeidsdeskundige) een paar goede zakelijke contacten opgedaan met de afdeling medische innovaties.

Bij elkaar vind ik dat ik een deskundige en warm menselijke begeleiding heb ontvangen van Pals Letselschade, Achmea (Jannet van de Meer) en DBC (Jeroen Senff), en daar ben ik erg blij om. Dat heeft mij geholpen om mijn leven weer op te kunnen pakken.