Geachte mevrouw Hackeng,

Ik wil je graag hartelijk bedanken voor je goede werkzaamheden van afgelopen jaren.

Mevr. D.P. te H.