Beste heer Kleine Schaars,

Wij willen u graag bij deze nog hartelijk bedanken voor uw inspanningen, goede zorgen en behaalde resultaten.

Uiteraard is het voor onze zoon bijzonder zwaar geweest om alle nare, pijnlijke en gecompliceerde gevolgen van het voorval dat hem overkwam het hoofd te bieden.

Gelukkig was er wel een tegenpartij die heeft aangegeven (onbedoeld) schuldig te zijn aan de val waarbij zijn schouder zeer zwaar beschadigd raakte.

Onze zoon heeft  in de jaren daarna met ups en downs langzaam maar zeker de draad weer op kunnen pakken.

Derden die konden worden ingeschakeld middels Pals en tegenpartij Achmea hebben hem hier goed bij geholpen.

Wij zijn blij en trots dat hij vanuit lastige omstandigheden er met succes in is geslaagd zijn maatschappelijke carrière een bij hem passende wending te geven.

Ook al staat geld nooit in verhouding tot de pijn en het verdriet wat hij heeft gehad geeft dit hem zeker een gevoel van genoegdoening.

Het uitstekende resultaat dat u hierin heeft behaald stemt ons en onze zoon tevreden.

Hij heeft nu een mooie financiële basis, wat hem zal helpen met het bereiken van zijn wensen en doelen. Op relatief jonge leeftijd is dit tezamen met het behalen van zijn diploma Facilitair Leidinggevende en het vaste arbeidscontract een zorg minder.

Nogmaals hartelijk dank voor uw goede zorgen en het zorgvuldig omgaan met alles.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. R.V. en mw. D. F. uit D