Bent u slachtoffer van een geweldsincident en heeft u door mishandeling letselschade opgelopen? Dan verandert uw leven drastisch. Misschien kunt u door de gevolgen van het letsel niet meer werken en heeft u kosten voor medische hulp. Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding. Wij adviseren u om contact op te nemen met Slachtofferhulp, Schadefonds Geweldsmisdrijven of een gespecialiseerde advocaat.

Recht op schadevergoeding na mishandeling?

Er zijn drie mogelijkheden om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij bij letselschade na mishandeling. De schade die u kunt verhalen kan o.a. bestaan uit een vergoeding voor uw gemiste inkomsten, gemaakte kosten en smartengeld. Een schadevergoeding na mishandeling kunt u verhalen door:

  • Voegen in het strafproces.
  • Het indienen van een verzoek tot schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
  • De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen (met hulp van een letselschadespecialist).

Voegen in strafproces

U kunt een letselschadeclaim indienen in het strafproces tegen de dader. Dit wordt een voeging genoemd. Als de dader wordt veroordeeld dan zal de rechter ook een uitspraak doen over de letselschadeclaim van u als slachtoffer. Het gaat vaak om het claimen van relatief eenvoudige en bescheiden schadeposten. Slachtofferhulp kan u hierbij van dienst zijn.

Verzoek schadevergoeding via Schadefonds Geweldsmisdrijven

U kunt ook een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit kan alleen bij een ernstig misdrijf. Ook mag u geen schuld hebben, moet het gaan om mishandeling die plaatsvond in Nederland en dient de letselschade binnen drie jaar na de mishandeling geclaimd te worden. Als u de schade niet op de dader kunt verhalen, dan kunt u het beste een verzoek indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Civielrechtelijke stappen / procedure

Uw letselschadevergoeding kunt u ook verkrijgen door de dader rechtstreeks aansprakelijk te stellen. U claimt dan uw letselschade direct bij de dader. Het probleem is vaak dat de dader geen geld heeft om de schade aan u te vergoeden. Zijn er wel verhaalsmogelijkheden bij de dader (eigen huis, loon, auto), dan kan beslag worden gelegd om de schadevergoeding veilig te stellen. Hiervoor zijn bijna altijd gerechtelijke stappen noodzakelijk. In veel gevallen heeft u dus een advocaat nodig.

Wat kan onze letselschadespecialist voor u doen?

Onze letselschadespecialist kan u helpen met het beoordelen van de verhaalsmogelijkheden. Als de dader bekend is, u geen eigen schuld heeft of de dader beschikt over de financiële middelen om de schade te vergoeden kunnen wij u helpen. In de meeste gevallen zal onze letselschadespecialist u echter doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.