PTSS of posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening die wordt ingedeeld bij de zogenaamde angststoornissen. Het ontstaat meestal als gevolg van situaties die ernstige stress opleverden en waarbij sprake is van levensbedreigingen, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Zulke situaties zijn voor de betrokken persoon traumatisch te noemen. Enkele voorbeelden van situaties waarna PTSS kan ontstaan zijn: oorlogen en andere gewapende conflicten, gewelddadige aanvallen of bedreigingen, verkrachting, seksueel misbruik, incest en kindermishandeling.

Symptomen bij PTSS

Personen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis zijn vaak zeer prikkelbaar en schrikken snel en hevig. Ook treden angstverschijnselen op als de herinneringen aan de heftige gebeurtenis worden opgewekt. Denk daarbij aan onder andere hartkloppingen, zweten, ademhalingsmoeilijkheden, beven, duizeligheid en een vervelend gevoel in de borst. Dit soort verschijnselen gaat niet zo maar over en het is dan ook van groot belang dat u zich bij dit soort aanhoudende klachten door een arts laat onderzoeken.

Schadevergoeding bij PTSS

Heeft u een posttraumatische stressstoornis door toedoen van iemand anders, dan is de schade bijna altijd te verhalen op de aansprakelijke partij. Schakel een letselschadespecialist van Pals Letselschade in zodat u er alles aan doet om de door u geleden schade te verhalen, ook al is zoiets voor uw gevoel wellicht niet in geld uit te drukken. En de kosten van onze werkzaamheden? Als er inderdaad een schuldige aan te wijzen is voor de aan u toegebrachte schade, dan dient deze persoon ook de kosten van onze rechtsbijstand te betalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uw persoonlijke letselschadespecialist van Pals Letselschade helpt u bij de beoordeling van de verhaalsmogelijkheden. Wij staan u het gehele traject bij: van het aansprakelijk stellen van de wederpartij tot en met het verkrijgen van een rechtvaardige schadevergoeding. Uiteraard is niet elke zaak hetzelfde. We behandelen een hersenkneuzing of knieletsel natuurlijk op een andere manier dan een zaak rondom een posttraumatische stressstoornis. We komen persoonlijk bij u thuis om úw verhaal te horen. Onze ruim 60 jaar ervaring in letselschadebehandeling en de 63.000 slachtoffers die we al succesvol geholpen hebben, bieden het gewenste vertrouwen. Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op voor ondersteuning via 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 08:30 – 21.30).