Shockschade wordt ook wel schrikschade genoemd en betreft de psychische schade die iemand oploopt na een gruwelijke gebeurtenis; meestal een ongeval. Een psychiater zal de shockschade moeten aanmerken als een psychiatrisch ziektebeeld om shockschade te kunnen claimen. U heeft in zo’n geval recht op een vergoeding van de gemaakte kosten, uw eventuele gemiste inkomsten en smartengeld.

Shockschade is geen affectieschade

Het verdriet dat ontstaat door het verlies of de beschadiging van een naaste wordt niet gezien als shockschade. We spreken dan van affectieschade. Dit betreft de immateriële schade die iemand heeft als een naaste overlijdt of ernstig gewond raakt. Binnen het Nederlands recht bestaat nog geen vergoeding voor dit schadetype. Dit komt omdat men verdriet niet wil commercialiseren. Nabestaanden zouden gedurende het gehele proces hun verdriet dan moeten zien te behouden tot de rechterlijke uitspraak. Bovendien is men bang dat de vergoedbaarheid van dit soort schade tot onsmakelijke procespraktijken leidt. De tegenpartij zal er namelijk belang bij hebben om de affectieve relatie in twijfel te trekken. Wel wordt tegenwoordig steeds meer aangedrongen op een wettelijke regeling die het vergoeden van affectieschade wel mogelijk maakt; momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling.

Vergoeding bij shockschade

Shockschade doet zich meestal voor bij personen die in nauwe relatie tot het slachtoffer stonden. Denkt u dat u recht heeft op een vergoeding van de door u geleden shockschade na een aangrijpende gebeurtenis? Schakel dan de specialisten van Pals Letselschade in. Wij hebben ervaring met heel veel verschillende soorten letselschade. U krijgt ondersteuning op zowel financieel, medisch, sociaal als juridisch vlak. Van de 63.000 slachtoffers die we door de jaren heen geholpen hebben, ontving 90% een schadevergoeding. Een percentage waar we natuurlijk erg trots op zijn.

De kracht van Pals Letselschade

Pals Letselschade beschikt over meer dan 60 jaar ervaring in het begeleiden van slachtoffers met uiteenlopende soorten letselschade. Naast shockschade vallen daar ook zaken als oorletsel en hersenletsel onder. Alleen het bieden van juridische hulp is vaak niet genoeg. Wij komen persoonlijk bij u langs, in welke regio u ook woont in Nederland. We worden geprezen vanwege deze persoonlijke aanpak en staan altijd voor u klaar met hulp die echt helpt. Wilt u meer weten over onze aanpak, of wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.