Wanneer u, of iemand die u lief heeft het slachtoffer wordt van ernstig letsel, dan komt uw leven ineens in een stroomversnelling terecht. Het letsel heeft lichamelijke, psychische en financiële gevolgen, waardoor uw leven ingrijpend kan veranderen.

Wat is letselschade?

U heeft ongetwijfeld weleens gehoord van de term letselschade maar wat is dat nu precies en wanneer heeft u recht op schadevergoeding bij letselschade?

Van letselschade is sprake indien een mens door een voorval of ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt en daardoor schade ondervindt. Het ongeval kan door eigen toedoen of door iemand anders zijn veroorzaakt. De meest voorkomende gebeurtenissen die leiden tot letselschade zijn:

Pals Letselschade ondersteunt slachtoffers van letselschade en neemt hen zo veel mogelijk zorgen uit handen. Niet alleen juridisch en financieel, maar bijvoorbeeld ook bij arbeidsvraagstukken, en op sociaal en medisch vlak. Natuurlijk heeft u vragen en die proberen wij in aanleg zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor specifieke letselschade-informatie belt u 085 – 07 35 550 (dagelijks 08:30 – 17:30 uur).

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Als er sprake is van letselschade hoeft er nog geen recht op schadevergoeding te bestaan. Er bestaat uitsluitend recht op schadevergoeding indien een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval en de schade.

Deze aansprakelijkheid wordt in Nederland bepaald aan de hand van het Nederlandse Recht. Dit is een ingewikkelde materie die is vastgelegd in wetboeken. De belangrijkste rechtsfeiten die kunnen leiden tot aansprakelijkheid zijn:

  • Onrechtmatige daad: De aansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen.
  • Kwalitatieve aansprakelijkheid: Dit is aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen (zoals werknemers en minderjarigen), dieren, zaken of stoffen.
  • Productaansprakelijkheid: De aansprakelijk voor een gebrekkig product.

Letsel door een verkeersongeval

Heeft u letsel opgelopen door een verkeersongeval? Inzittenden of opzittende passagiers van motorvoertuigen hebben bij letselschade vrijwel in alle gevallen recht op een letselschadevergoeding. En voor fietsers en voetgangers biedt artikel 185 van de Wegenverkeerswet extra bescherming. Bij letsel na een verkeersongeval moet de verzekering van de tegenpartij de letselschade vergoeden. Op kosten van de aansprakelijke partij mag u bovendien een letselschadebureau inschakelen om u bij te staan.

Welke schade wordt vergoed?

Wanneer u letsel oploopt, bent u niet meteen bezig met een schadevergoeding. Naast de directe gevolgen van het ongeval en de lange-termijnimplicaties op medisch gebied, heeft letselschade veelal ook indirecte gevolgen die u niet meteen kunt overzien. Als de aansprakelijkheid eenmaal is vastgesteld dient alle geleden en te lijden schade zowel materieel als immaterieel van het slachtoffer vergoed te worden door de aansprakelijke partij. In de meeste gevallen zal diens verzekeraar de schade betalen. Als de veroorzaker echter niet verzekerd is voor het voorval dan zal hij/zij zelf de schade moeten vergoeden.

Materiële schade is schade die direct is uit te drukken in geld. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan schade aan eigendommen (fiets, bril, kleding etc.) maar ook negatieve effecten op uw inkomen en de kosten van huishoudelijke hulp, schilder, tuinman, reiskosten en dergelijke.

Immateriële schade is schade door verdriet, smart of geestelijk gemis. Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding in een letselschadezaak. Het is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u lijdt door het opgelopen letsel: de lichamelijke pijn, het geestelijk leed of de vermindering in levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende criteria zoals ernst van het letsel, leeftijd, duur van het genezingsproces, het niet meer kunnen uitoefenen van werk en hobby’s, etc.

Hulp die echt helpt bij letselschade

Omdat er sprake is van een ingewikkelde materie en een groot kennisverschil is tussen het slachtoffer en de verzekeraar die de schade dient te vergoeden heeft het slachtoffer recht op een belangenbehartiger. Pals Letselschade begeleidt slachtoffers van uiteenlopende soorten letselschade veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, door vuurwerk, of door een medische fout. Ook helpen wij mensen die te kampen hebben met een beroepsziekte en mensen die met psychische klachten kampen na een ongeval. Elke zaak vraagt om een eigen specifieke aanpak en wij ondersteunen op sociaal, financieel, juridisch en medisch terrein. Wij zoeken met u naar een optimaal proces. En om het beste resultaat te bereiken, doen wij graag een stap extra en bieden wij hulp die echt helpt.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

De wederpartij aansprakelijk stellen voor letselschade doet u het beste met een aangetekende brief. Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief aansprakelijkstelling beschikbaar, die u aanpast op uw persoonlijke situatie. Uiteraard kunnen wij hierin bijstaan, net als bij de volgende stappen. Wilt u meer weten over onze aanpak en over wat wij in uw geval kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor ondersteuning via 085 – 07 35 550.